Rehabilitačné centrum sTC Púchov je súkromné centrum, ktoré ponúka služby v oblasti rehabilitácie a regenerácie.

Centrum má vlastného profesionálneho fyzioterapeuta a spolupracuje s ďalšími odborníkmi v oblasti rehabilitácie.

V našom centre ponúkame široké spektrum liečebných rehabilitačných metód a postupov.

Našim základným cieľom je komplexnáindividuálna terapia, ktorá vychádza z aktuálneho klinického stavu. Súčasťou každej návštevy je vyšetrenie pohybového aparátu – kineziologický rozbor. Na jeho základe nasleduje ošetrenie klientov prostredníctvom metód manuálnej terapie s dopomocou špeciálnych metód, aplikáciou nových liečebných postupov a najmodernejšieho prístrojového vybavenia. Zostavíme pre Vás osobný terapeutický program šitý na mieru.

Pri liečbe pohybového aparátu je najdôležitejšia správna diagnostika – zistiť príčinu potiaží. Cieľom je liečiť nielen miesto bolesti, ale aj vzdialené štruktúry, ktoré majú veľmi úzky funkčný vzťah k bolestivej lokalite. To je základný kameň úspechu liečby a odstránenia bolestí.

Na základe vyhodnotenia podrobného vyšetrenia, ktoré vykonáva fyzioterapeut je stanovená ďalšia liečba. K celkovému efektu liečby nám dopomáhajú najmodernejšie prístroje – ultrazvuk, elektroliečba, magnetoterapia, rebox, rázová vlna, hilterapia.