Fašiangy v Senior klube

Poznajú tradície a vedia sa zabávať! Klienti Senior klubu v Púchove si pred začiatkom tradičného pôstu, obdobia, ktoré sa zvykne označovať aj ako nejar a nezima, užili parádnu fašiangovú veselicu.

Výnimočnosť príjemného popoludnia bola aj v tom, že z klientov sa stali aktívni organizátori zábavy. Inšpiračné zdroje seniorov čerpajúce zo spomienok sa prejavili nielen vo výzdobe a pri príprave masiek, ale aj v humornom programe.

V úvode nechýbal tradičný fašiangový sprievod s hudbou, spevom, s vôňou slaninky a šišiek. Hodinový program bol popretkávaný humornými scénkami a vtipnými vsuvkami, sprevádzanými hrou na harmoniku. Seniori sa postarali o originálnu fašiangovú atmosféru a prijemné priateľské posedenie všetkých zúčastnených.

Pôvodne sa u nás fašiangy volali masopust – koniec jedenia mäsa, začiatok pôstu, ktorý sa podľa historických prameňov dodržiaval už v 9. storočí. V českých krajoch sa zachovalo toto pomenovanie, u nás sme neskôr prebrali nemecký názov fašiangy (fašangy).

Jeho tradície sa región od regiónu líšili, niekde sa robila praženica, inde sa pálil alkohol, nikde však nechýbali šišky a dobrá nálada. Veselica sa začínala už v utorok ráno a trvala do polnoci, kedy sa začala popolcová, respektíve škaredá streda.

Je príjemné, že tieto zvyky sa stále dodržiavajú a že sa odovzdávajú z generácie na generáciu, o to hodnotnejší bol príspevok klientov Senior klubu v Púchove k týmto tradíciám.

Mgr. Adriana Kozánková