Rodí sa príbeh silnej značky

Alexandra Complex je značka, za ktorou stojí slovenský majiteľ s veľkým srdcom a s citom pre hodnoty ako sú rodina, príroda, ekológia, udržateľný rozvoj…

Do portfólia Alexandra Complexu patria hotely na západnom Slovensku (Púchov) a v Tatrách (Jánska dolina, Račkova dolina), ktorých filozofiou je robiť život lepší. Či už pre jednotlivcov, alebo rodiny, firmy, podnikateľov.

Dobrý život, to sú aj zážitky a dobré jedlo, tie majú v Alexandra Complexe okrem hotelov svoje pevné miesto v zážitkových areáloch v lone prírody – v Hunty Fish v Lednických Rovniach a sv. Hubert v Košeckom Podhradí. Obe sa vyznačujú vynikajúcou reštauráciou, obe ležia na brehoch prírodného rybníka a obe ponúkajú takmer nekonečné možnosti zážitkov.

V neposlednom rade je symbolom dobrého života šport. Alexandra Complex vytvára podmienky na plnohodnotné športové aktivity pre jednotlivcov aj kluby, disponuje multifunkčnou halou európskych parametrov, krytou futbalovou arénou s umelou trávou, vonkajším futbalovým ihriskom s umelou trávou, ale aj zázemím pre športovcov – fitness, rehabilitácia, wellness.

Do rodiny Alexandra Complex patria aj zariadenia pre najmenších a pre ľudí vo vyššom veku – materská škola Športovček a Senior klub. Obe poskytujú nadštandardné služby za primerané ceny, lebo rovnováha je v živote veľmi dôležitá.