Šport vplýva na vývin mozgu

Voľakedy v antickom Grécku bola ideálom takzvaná kalokagatia, teda rovnováha medzi rozvíjaním ducha (vedomosti, zručnosti) a tela (športové aktivity). Keby sme jej ostali verní do dnes, rástli by nám zdravé, múdre a šikovné deti.

Dnes nie je výnimkou, že trojročné deti navštevujú kurzy angličtiny, výtvarnej či hudobnej výchovy. Rodičia robia veľa preto, aby ich ratolesti boli vzdelané a aby keď vyrastú, mali veľmi dobrú štartovaciu pozíciu do života. Povedané zjednodušene, aby mali dobrú prácu s výbornou plácou. A tak im rozvíjajú pamäť, myslenie, kognitívne schopnosti… Zabúda sa však pritom na jedno – na rovnováhu. Pretože intelektové schopnosti sú prepojené aj s fyzickou výkonnosťou tela.

Kto sa hýbe, lepšie myslí

Pohyb je prirodzený prejav ľudského organizmu. „Dovolím si tvrdiť, že šport je pre deti takmer životne dôležitý, pomáha im v mnohých smeroch,“ myslí si riaditeľka súkromnej materskej školy Športovček Andrea Poláčková. „Ako prirodzená súčasť života im pomáha predchádzať negatívnym vplyvom prostredia, ochoreniam či obezite. Dôležitý aspekt športu je aj v tom, že dieťa sa prostredníctvom neho učí tráviť voľný čas, získava kamarátov, sebavedomie, sebadisciplínu a v neposlednom rade sa učí zvládať aj prípadnú prehru. Preto je to dôležitá súčasť nielen fyzického, ale psychického vývinu.“

Mnohé štúdie dokazujú, že fyzická aktivita má blahodarne účinky na duševné zdravie, vrátane znížených výkyvov nálad. Okrem toho lekári z rôznych špičkových svetových univerzít dokázali, že pravidelná fyzická aktivita je spojená so zlepšenou funkciou mozgu, a tým pozitívne ovplyvňuje študijné výsledky.

Šport rovná sa pohyb

Čo sa však skrýva za tvrdením, že deti by mali športovať? Mali by od mala pravidelne chodiť na tréningy? „To určite nie,“ hovorí A. Poláčková, „ak tvrdíme, že pohyb je prirodzenou súčasťou života a vývinu, rovnako platí, že treba pre každý vek vybrať prirodzenú, nazvime to pohybovú, nie športovú, aby to nezavádzalo, aktivitu.“

Najmladším deťom je prirodzená chôdza, medzi pohybové (športové) aktivity v útlom veku možno zaradiť aj šplhanie sa po preliezačkách, kde si deti jednak posilňujú svaly a zároveň rozvíjajú motoriku, zlepšujú si koordináciu tela, učia sa, čo všetko dokážu a na čo ešte nemajú. Riaditeľka púchovskej škôlky Športovček pritakáva: „Nemôžeme ročného chlapca učiť hrať futbal, potrebuje si zlepšiť základ, ktorým je chôdza a motorika. Ale malé deti zvládajú plávanie či pohybové hry, s dôrazom na slovo hra.“

Presne tak, nemali by sme zabúdať, že deti sú v prvom rade deti, hranie je súčasťou ich života, cez hru sa rozvíjajú, spoznávajú svet. Aj pohyb by mal byť preto hrou, a nie drinou. „Deti v ranom veku sa učia pozorovaním. Ak vidia, že rodičia sa hýbu a ak ich rodičia tiež zapájajú do pre deti príjemných pohybových aktivít, je veľká šanca, že pohyb a šport sa stane prirodzenou súčasťou života dieťaťa, čo je dnes nanajvýš potrebné,“ je presvedčená Andrea Poláčková.

Komu zachutí?

V škôlke, ktorú riadi, sa deti nielen vzdelávajú, ale rozvíjajú sa aj pohybovo. „Hneď ráno pred jedlom ich cvičením pani učiteľky parádne rozprúdia rozcvičkou. Tá sa robí vo všetkých škôlkach, ale u nás sú v nej naše pani učiteľky tak vložené, že aj deti to strhne. Je to neskutočná nálada, neskutočná atmosféra, deti nič nerobia nasilu, sú tým pohltené a každému by som dopriala vidieť to,“ usmieva sa A. Poláčková.

Samozrejmosťou je každodenný pobyt vonku a v rámci toho buď prechádzka, alebo hry, počas ktorých sa deti hýbu a zároveň sa kadečo učia. A pokiaľ je vhodné počasie, deti sú vonku aj poobede. „Okrem tohto bežného štandardu u nás deťom ponúkame aj pohyb v závislosti od sezóny. Dva razy do roka mávame plavecký výcvik, teraz máme pre deti saunovanie, čo je tiež úžasné na imunitu, boli sme v soľnej jaskyni. Aktuálne prebieha korčuliarsky výcvik a do budúcna by sme chceli do nášho programu opäť zaradiť aj lyžiarsky výcvik,“ vymenúva športové možnosti Športovčeka.

Okrem toho sú poobede v škôlke rôzne športové a tanečné krúžky. To má potom rodič, keď sa neskoro poobede vráti z práce, menšie výčitky svedomia, že so svojou ratolesťou nestrávi ešte dve – tri hodiny niekde vonku, ale dovolí jej pozerať rozprávky na tablete, aby stihol všetko, čo si vyžaduje domácnosť…

Jeden alebo všetko

Podľa odborníkov je v predškolskom veku ideálne začať s rôznymi druhmi športov. Dieťa v nich samozrejme ešte nebude vynikať, ale naučí sa základy. V tomto veku totiž deti ešte nie sú také ustráchané, sú otvorené zážitkom, a preto sa učia novým pohybom ľahko, dalo by sa povedať prirodzene. A neskôr, keď začnú chodiť do školy, môžu začať chodiť na tréningy aj dvakrát do týždňa.

„Ideálne je, keď dieťa vyskúša viacero rôznych športov. Vôbec to nie je o tom, že pri ničom dlho nevydrží. Samozrejme, je fajn, keď ho dokážeme presvedčiť, že ak bolo trikrát na plávaní a štvrtý raz sa mu nechce iba z čírej pohodlnosti, nie je to dobré. Nech dokončí kurz, veď netrvá ani tri mesiace a potom si môže vybrať iný šport. Pre jeho budúci život je významné naučiť ho zvládať aj istú mieru diskomfortu, ale nevnucovať mu silou mocou druh športu, ktorý vybral rodič. Veď vieme, že deti nie sú na to, aby napĺňali jeho nesplnené sny,“ upozorňuje A. Poláčková z MŠ Športovček.

A nikde nie je napísané, že školáci musia pri jednom druhu športu, ktorý si vybrali, vydržať navždy. Pestrosť a striedanie športov, je len výhodou, pretože si rozvíjajú rôzne časti tela a to netrpí jednostrannou záťažou. Keď sme pri záťaži, treba spomenúť, že nielen dospelí, ale aj deti potrebujú regeneráciu, niekedy aj fyzioterapiu, kde a naučia správnym pohybom a správnemu držaniu tela. Pri pravidelnom športovaní sú pre správny vývin mladého organizmu aj takzvané doplnkové športové aktivity – napríklad plávanie, bicyklovanie, strečing a saunovanie.

Športujúce deti sú zdravšie, dosahujú lepšie výsledky v škole a sú úspešnejšie v živote, pretože platí, že pohyb ovplyvňuje nielen telo, ale aj myslenie a celkový životný štýl.

Lucia Čibenková

Citát

Pohyb ovplyvňuje aj myslenie, aj životný štýl.