Súboj mozgov: Vyhráva mužský, alebo ženský?

Muži nie sú z Marsu a ženy nie sú z Venuše, aj keď sa správame dosť odlišne. Vedci opakovane potvrdzujú, že za to môže mozog a zapojenie jeho jednotlivých sfér. V ženskom sa toho deje oveľa viac. Ale výhra pre ženy to nie je!

Poznáte to, niekedy s ním hovoríte a nebezpečne sa vám dvíha tlak, lebo on akoby vôbec nerozumel slovensky. To isté však často zažívajú muži pri ženách. Ako je možné, že hoci hovoríme spoločným jazykom, často si nerozumieme a tým istým slovám prikladáme úplne odlišný význam? Je to preto, že mužský a ženský mozog zapájajú počas komunikácie iné sféry. A tie spôsobujú, že sa v interakciách často míňame…

Úskalia spolupráce

Tím výskumníkov vedený doktorom Allanom Reissom, profesorom psychiatrie, behaviorálnych vied a rádiológie v Stanforde, urobil experiment, v ktorom skúmal mozgy mužov a žien pri ich vzájomnej spolupráci. 222 ľudí bolo popárovaných do dvojíc a štvoríc opačného aj rovnakého pohlavia. Všetci sedeli pred monitormi počítačov, páry proti sebe, na hlavách sondy NIRS – infračervenej spektroskopie, ktoré zaznamenávajú mozgové funkcie aj keď človek sedí a komunikuje.

Ľudia v pároch mali zakázané rozprávať sa, ich úlohou bolo stlačiť tlačidlo, keď kruh na monitore počítača zmení farbu. Mali to však spraviť naraz. Po každom pokuse bolo páru povedané, kto z nich reagoval skôr, kto neskôr. Celkovo sa úloha zopakovala približne 40-krát. A výsledok?  Páry rovnakého pohlavia zaznamenali podobnú mozgovú aktivitu, reagovali takmer súčasne. Už predchádzajúce štúdie, skúmajúce správanie pri riešení nejakej úlohy zistili, že ženy viac spolupracujú vtedy, keď sú sledované inými ženami a že muži majú tendenciu lepšie participovať na niečom vo veľkých skupinách. Dokonca dvojica mužov môže spolupracovať lepšie ako dvojica žien.

„Nie je to tak, že buď muži, alebo ženy lepšie spolupracujú alebo nemôžu navzájom spolupracovať,“ povedal R. Reiss. „Skôr je tu len rozdiel v tom, ako spolupracujú.“

Ženská aktivita

Na mozgy mužov a žien si nedávno vedecky „posvietili“ aj klinike v Newporte v Kalifornii a zistili zásadné rozdiely. Ukázalo sa, že ženský mozog je oveľa aktívnejší ako mužský. Vedci analyzovali výsledky z viac ako 46 tisíc zobrazení mozgu, ktoré získali pomocou diagnostického zobrazovacieho nástroja SPECT (jednopatónová emisná výpočtová tomografia). Ten využíva rádioaktívne zložky vysielajúce lúče gama, ktoré poskytujú údaje v 3D. Tak sa dá sledovať objem krvi v mozgu a identifikovať zóny s vyššou neurologickou aktivitou.

Skúmaní dobrovoľníci boli počas testovania aj v pokoji, aj boli podrobení rôznym úlohám. A práve vtedy ženský mozog doslova žiaril. Ukázalo sa, že v porovnaní s mužským je v mnohých oblastiach podstatne aktívnejší, obzvlášť v prefrontálnej kôre a v jazykovom systéme. Ten je spojený so správaním a emóciami, ako sú nálada a úzkosť.

Vedci sa nazdávajú, že rozdiely v aktivite mozgov môžu vysvetľovať, prečo majú ženy sklon prejaviť viac empatie, intuície a sebakontroly (prefrontálna kôra je spojená s kontrolou hnevu a impulzov), ale zároveň sú náchylnejšie na úzkosti, depresie, nespavosť a častejšie trpia poruchami príjmu potravy.

Šéfovia a koordinátori

Mozgová aktivita u mužov bola vyššia v oblastiach spojených s vedením a koordináciou. Z experimentálnych zistení vedci z Kalifornie urobili záver, že muži s väčšou pravdepodobnosťou trpia poruchami správania, napr. hyperaktivitou s poruchou pozornosti, a viac z nich končí vo väzení, kým ženy čelia vyššiemu riziku Alzheimerovej choroby a depresie.

Hoci mužský a ženský mozog fungujú inak, pre bežný život by to mala byť výhoda – navzájom sa dopĺňajú. Muž je lepší v pragmatickom posudzovaní, žena zasa v posudzovaní emočných stavov, vzťahov, rodiny. Každý máme svoje kvality.